Inclusieve verbindingen

De vier elementen verbinden ons met de wereld. Met de planeet waarop we leven, de lucht die we inademen, het water waaruit ons lichaam grotendeels bestaat, het zonlicht dat alles in stand houdt. Zo is alles met elkaar in contact en onderling afhankelijk. En alles heeft zijn eigen plek en functie in het grote geheel.


Dergelijke inclusieve verbindingen brengen wij ook aan in onze projecten, adviezen, begeleiding, en trainingen en cursussen. Want …

InclusieF verbindt dromen, denken, durven en doen .


Wij leggen verbinding tussen uw dromen en de ontwikkeling van concrete ideeën en projecten om uw dromen in de wereld te zetten.

Verbinding tussen uw denken over wat u wilt bereiken en ons advies om dat denken vorm, structuur en diepgang te geven.

Verbinding tussen uw wens om de stap te durven maken van denken naar doen en het daadwerkelijk nemen van die stap.

En verbinding tussen uw wens om te doen wat u wilt en training in de praktische vaardigheden en comptenties die daarvoor nodig zijn.

Een integrale benadering

In onze dienstverlening onderscheiden wij ons door een inclusieve, integrale benadering: in al ons werk is verbondenheid de rode draad. Verbondenheid tussen u als klant en het thema waar onze dienstverlening zich op richt. En vanuit onze specialisatie in het hanteren van de principes van Duurzame Ontwikkeling kijken we binnen ieder thema naar de verbondenheid tussen de aspecten van Duurzaamheid. We streven telkens naar een balans tussen de aspecten People (het sociale aspect), Planet (ecologische grenzen), Profit/Prosperity (sociaal-economische welvaart en welzijn) en de aspecten van Tijd (voor nu en voor generaties na ons) en Ruimte (hier en elders op de wereld).

Inclusief Services biedt diensten voor een brede groep mensen. Werkt u bij een overheids- of onderwijsinstelling, een bedrijf of een maatschappelijke organisatie? Of bent u zich als particulier aan het oriënteren op uw mogelijkheden? Wij kunnen u helpen uw eigen dromen, gedachten, twijfels, obstakels of onzekerheden rond specifieke kwesties op een integrale manier aan te pakken voor het behalen van duurzame resultaten.

Velen gingen u voor. Tot onze opdrachtgevers behoorden de afgelopen jaren onder meer: provincie Overijssel, gemeente Den Haag, gemeente Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Universiteit Twente, PINC BV, Laagland' Advies, stichting Duurzame Verbinding, stichting Transition Towns Nederland en ecodorpennetwerk GEN Nederland.

Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning van wat wij voor u kunnen betekenen. stuur ons een mailtje .